FAQs – MagIC Net


General

 • S kterou verzí softwaru Windows™ je MagIC Net kompatibilní?

 • Jaké jsou verze softwaru MagIC Net?

 • Mohu použít spořič obrazovky spolu se softwarem MagIC Net?

 • Čemu musím věnovat zvýšenou pozornost při používání softwaru MagIC Net na mém PC?

 • Je MagIC Net v souladu s FDA- a GMP- normami?

 • MagIC Net se zpomaluje. Co dělat, abychom tomu zabránili?

 • Může být MagIC Net databáze vytvořena, přejmenována nebo smazána?

Konfigurace/uživatelský management

 • Jak přihlásím zařízení nebo modul v software MagIC Net?

 • Jak využiji správu uživatelů ("User administration")?

 • Je "Audit Trail" vždy aktivní?

 • Může být registrovaný uživatel vymazán z MagIC Net?

 • Může mít uživatel omezení pro změny, např. v metodách, v naměřenách datech, integraci atd.?

Databáze

 • Jak je nakládáno se surovými daty stanovení? Jsou vždy dostupná?

 • Může být individuální stanovení exportováno?

 • Může být MagIC Net databáze vytvořena, přejmenována nebo smazána?

 • Jak lze databázi zálohovat?

 • Co je to "batch" (sekvence)?

 • Integrace je označena ve stanovení jako manuální. Jak mohu zjistit, který z píků byl integrován manuálně?

 • Jakou možnost kalibrace bych měl zvolit pro přepracování "Reprocessing" stanovení?

 • Jak mohu vytvořit novou kalibraci z již zaznamenaných standardů, u kterých nebylo správné přiřazení komponentů?

 • Jak může být celá kalibrace převedena na všechny standardy?

 • Jak mohu vytvořit novou kalibraci z již zaznamenaných standardů, u kterých nebyl správně přiřazený komponent?

Method

 • Co obsahuje metoda (“Method”)?

 • Jak používat přednastavené metody dodávané se SW MagIC Net? 

 • Co jsou to “Common variables” (běžné proměnné) a jak se používají?

 • Co znamenají (logické) podmínky?

 • Co jsou subprogramy?

 • Jaké typy subprogramu jsou?

 • Jak se určuje drift a šum během chromatogramu?

 • Lze automaticky spočítat limit detekce v SW MagIC Net?

 • Lze automaticky spočítat výtěžnost v SW MagIC Net?

 • Jak mohu zjistit reprodukovatelnost stanovení?

 • Mohu zautomatizovat dávkování check standardu po jistém počtu měření vzorku (např. 10)? 

 • Jak lze ověřit funkčnost mojí "Method"?

Chromatografie

 • Jak mohu spustit sekvenci vzorků (sample table) automaticky?

 • Jak zajistím, aby se zařízení vypnulo na konci série stanovení "Determination series"?

 • Jak mohu zjistit, že moje data vzorku (“Sample data”) jsou kompletní? 

 • Jak mohu zkontrolovat, že jsou moje údaje o vzorku v sekvenci vzorků kompletní?

 • Upravil jsem metodu pomocí "Reprocessing", ale další stanovení jsou stále zaznamenávány se starými parametry. 

 • Mohu nadávkovat vzorky z jednoho sampleru do dvou IC systémů, které jsou na sobě nezávislé?