Odpoledne s elektrochemií
11. 12. 2017 12:00 - 11. 12. 2017 18:00 (Praha, Česká republika)

ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. Vás srdečně zveme na akci

ODPOLEDNE S ELEKTROCHEMIÍ!

které se koná dne 11. prosince 2017 v Brdičkově posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, Dolejškova 3, Praha 8.
Cílem setkání je propagace výsledků našich předních elektrochemiků a prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Součástí bude také prezentace prací studentů formou posterů.

Registrace

Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) zašlete prosím e-mailem jako přílohu na adresu: magdalena.hromadova@jh-inst.cas.cz a v kopii peter.barath@metrohm.cz.