Cena METROHM 2018
14. 2. 2018 8:00 - 14. 2. 2018 15:00 (Praha, Česká republika)

Vážení přátele elektrochemie,

pozývame Vás na elektrochemický seminář, kterého součásti je i odevzdávaní Cen firmy Metrohm. 


A. Cena firmy Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let).

Udělují se 3 ceny, každá dotovaná částkou 10 000 Kč. Soutěžící nechť zašlou pdf-verzi své publikace, vyšlé v roce 2017, e-mailem na adresu barek@natur.cuni.cz spolu se svými identifikačními údaji (příjmení, jméno, pracoviště, datum narození, rodné číslo, případně členské číslo České společnosti chemické) do 30.prosince 2017.

B. Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie.

Uděluje se jediná cena, dotovaná částkou 20 000 Kč. Nominační návrh se stručným zdůvodněním v rozsahu cca 2 stránky může zaslat jednotlivec i instituce na emailovou adresu barek@natur.cuni.cz do 30.prosince 2017.

O udělení ceny bude rozhodovat komise ve složení: Ing. P. Barath, prof. J. Barek, prof. J. Labuda, prof. J. Ludvík, prof. K. Vytřas a prof. E. Paleček. Rozhodnutí této komise je definitivní a nepodléhá žádnému dalšímu schvalování jinými orgány.

Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na semináři firmy Metrohm Česká republika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve středu 14. února 2018.

             Za Metrohm ČR                      Za Odbornou skupinu Analytické chemie České společnosti chemické

     Ing. Peter Barath, Ph.D.                                           prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.

                                                             Vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí

                                                                             Katedra analytické chemie PřF UK Praha