Cena Metrohm 2021
23. 6. 2021 9:00 - 23. 6. 2021 17:00

METROHM Česká republika ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie, Odbornou skupinou elektrochemie a Českou společností chemickou, Vás zveme na 10. ročník soutěže Cena Metrohm 2021 - slavnostní vyhlášení vítězů spojené se zajímavými přednáškami.

Celý seminář bude přenášen online. Pro účast na semináři prosím využijte registrační formulář níže. 

Zaregistrujete se:

*
*
*
*

Program:

Od

Do

Přednášející

(Pracoviště)

Název přednášky

9,00

9,15

Zahájení semináře (P. Barath a J.Barek)

9,15

10,00

Přednáška věnovaná památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc.

L. Kavan

(ÚFCH JH)

Elektrochemické aspekty konverze solární energie na elektrickou

10,00 

11,00

Předání cen Metrohm

11,00

11,15

přestávka

11,15

11,45

 J. Špaček

(Firebird Biomolecular Sciences Florida, USA)

Analytická chemie hledá život na Venuši a Marsu

11,45

12,15

 J. Fischer

(PřF UK Praha)

Nové směry v katodické voltametrii biologicky aktivních organických látek

12,15

12,45

M. Švecová

(VŠCHT Praha)

 Pokročilé techniky vibrační spektroskopie

12,45

13,15

H. Dejmková

 (PřF UK Praha)

Možnosti aplikace pulsní amperometrie

13,15

14,00

přestávka

14,00

14,30

P. Janoš

(FŽP UJEP, Ústí na Labem)

Trendy v iontové chromatografii

14,30

15,00

M. Auersvald

(VŠCHT Praha)

Využití elektrochemických titračních metod pro analýzu bio-olejů z pyrolýzy lignocelulózy

15,00

15,30

M. Král

(VŠCHT Praha)

Povrchová Ramanova spektrometrie a mikroskopie.

15,30

16,00

J. Sopoušek

(MU Brno)

Elektrochemická impedanční spektroskopie a blokování nanopórů ve vrstvách polystyrenových nanočástic

16,00

16,30

M. Komendová

 (PřF MU Brno)

Vícekanálové separační zařízení s paralelní elektrochemickou detekcí

16,30

17,00

M. Stočes

(Metrohm ČR)

Nové perspektivy přístrojového vybavení pro elektrochemickou laboratoř