Chemické analýzy v automobilovém průmyslu na profesionální úrovni - Praha
20. 9. 2016 8:30 - 20. 9. 2016 16:00 (Praha, Česká republika)

Automobilový průmysl je nedílnou součástí české ekonomiky a výkonost tohoto odvětví přispěla v roce 2015 7,4% HDP. Metrohm, jako jednička na poli iontových analýz, nabízí mnohá řešení pro aktuální problémy týkající se jak vstupních surovin, meziproduktů tak i odpadních produktů z tohoto odvětví. Přijďe se dozvědět více o:

  • měření pH a vodivosti ve všech kapalinách, které používáte,
  • stanovení obsahu vody v organických rozpouštědlech, olejích, plastech, granulátech a jiných materiálech pomocí Karl Fischerovy titrace,
  • zajištění dodržování normovaných limitů anorganických aniontů a kationtů v odpadních vodách pomocí iontové chromatografie,
  • o rychlém stanovení vybraných parametrů pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti.

Počet účastníků: 10-15 účastníků
Kurz je pořádán zdarma.


Přihláška na workshop, Praha

*
*
*
*
*