Workshop tiamo™
15. 9. 2016 8:30 - 15. 9. 2016 16:00 (Brno, Česká republika)

Titrační software tiamoje neocenitelným pomocníkem při jakékoliv automatické titraci. Jak už z jeho názvu vyplývá tiamo=titration and more (víc než jen titrace) dokáže tento software víc než jen titrovat. Přijďte se dozvědět více:
  • o tom jak správně zoptimalizovat svou metodu,
  • jak pracovat se složitějšími výpočty,
  • jak pracovat s operátory KDYŽ – PAK
  • práci s výsledkovými, exportními a reportovými šablonami,
  • správě naměřených dat, možnostech filtrování, exportech stanovení,
  • o jediném titračním softwaru v českém jazyce.

Počet účastníků: max. 10
Cena: 5 000 kč bez DPH/ osoba

Doporučení

Pro jednodušší a rychlejší práci je doporučeno mít sebou vlastní notebook (není nezbytně nutnou podmínkou), na kterém budeme pracovat se softwarem tiamo™.

Každý účastník si může přinést vlastní metody z praxe, které by chtěl diskutovat, případně je může zaslat na email: petr.majzlik@metrohm.cz a tyto příklady budou prezentovány v poslední části workshopu.

Přihláška na workshop tiamo™, Brno, 15.9.2016