Nové Webinařové Centrum na Metrohm stránkách
17. 4. 2017

Webinars Karl Fischer titration, potentiometric titration, ion chromatography, NIRS

Díky volné dostupnosti webinářů z posledních let, nabízí společnost Metrohm téměř celý 17 hodin videoobsahu k celé řadě technik a témat. Tyto webové semináře nabízejí profesionály z různých průmyslových odvětvích a poskytují cenné informace, od základních informací o různých analytických technikách až po řešení problémů a příklady aplikací použitých u zákazníků.

Společnost Metrohm zveřejnila na svých firemních webových stránkách celkem 18 zaznamenaných webinářů. Webové semináře zahrnují následující analytické techniky:

  • Titrace
  • Karl Fischer titrace
  • Iontová chromatografie
  • Near-infrared spektroskopie
  • měření pH

Zájemci o vzdělávání na našich webových stránkách mohou nalézt dedikované webové semináře o různých tématech, jako jsou teoretické základy dané analytické techniky nebo tipy, triky a řešení potíží. Kromě toho se některé webové semináře zabývají specifickými aplikacemi (např. stanovením glyfosátu a AMPA nebo vlhkostí v sušených materiálech), průmyslem (např. spektroskopií blízké infračervené oblasti ve farmaceutických procesech) nebo aplikacemi prováděnými zákazníky.

Tyto webové semináře byly původně uspořádány předními průmyslovými platformami, jako je například European Pharmaceutical Review, G.I.T. Laboratory Journal, Select Science, and the Analytical Scientist ve spolupráci s Metrohm.

> Odkaz na Webinářové Centrum

> PR v angličtině ke stažení