Bezplatný webinář 6. května 2021
26. 3. 2021

Nová ASTM D6304 – vylepšené stanovení obsahu vody v mazivech a dalších ropných produktech

Obsah vody v mazivech a dalších petrochemických výrobcích je kritickým parametrem, který je třeba pečlivě sledovat v celém řetězci. Na bezplatném webináři 6. května 2021 ve spolupráci s Petro Industry News vysvětlí Michael Margreth, Senior Product Specialist Titration v Metrohm International Headquarters, přímé stanovení vlhkosti ve vzorcích ropy coulometrickou Karl Fischerovou titrací podle 3 postupů uvedených v ASTM D6304. Bude také představeno srovnání, která metoda je nejvhodnější pro různé typy vzorků maziv a ropných produktů.

Coulometrická Karl Fischerova titrace je upřednostňovanou metodou pro stanovení obsahu vody v mazivech a jiných petrochemických matricích. Tato metoda je specifická pro vodu, vysoce citlivá (detekční limity v rozsahu µg / L) a lze ji snadno automatizovat pro analýzu velkých sérií. Klíčové znalosti, které budou předsaveny an webináři:

  • Seznámíte se s principem fungování coulometrické titrace podle Karla Fischera.
  • Najděte vhodný postup pro svůj vzorek.
  • Pochopíte výhody metody Karl Fischerovy pícky podle ASTM D6304.
  • Vyvarujete se vedlejším (bočním) reakcí metodou Karl Fischerovy pícky.
  • Zjistíte více o možnostech automatizace.

> Zaregistrujte se na webinář 

> PR ke stažení v angličtině

Free webinar May 6: ASTM D6304 - improved water content determination