Voda v materiálech lithium-iontových baterií - spolehlivé a přesné stanovení pomocí Karl Fischer titrace
29. 7. 2019

Electric car with li-ion batteries

I díky lithium-iontovým bateriím je dnes v kurzu elektrická mobilita. Jedním z klíčových požadavků na lithium-iontové baterie je to, že nesmí obsahovat vodu, protože voda reaguje s vodivou silou elektrolytu. Coulometrická Karl Fischer titrace je osvědčenou a spolehlivou metodou přímého měření obsahu vody v elektrolytické matrici lithium-iontových baterií.

Všechny baterie se skládají z anody a katody, separátoru a elektrolytu. Elektrická vodivost mezi anodou a katodou je stanovena elektrolytem. Zpravidla se do takových elektrolytů vybírají směsi bezvodých, aprotických rozpouštědel a solí lithia. Jakmile je však v elektrolytu přítomná voda, reaguje s vodivou solí, například LiPF6. To vede ke vzniku vysoce toxické kyseliny fluorovodíkové..

Obsah vody v některých materiálech lithium-iontových baterií je možné spolehlivě a přesně stanovit pomocí coulometrické Karl Fischer titrace. Metrohm aplikační bulletin 434 popisuje stanovení obsahu v následujících materiálech:
  • v surovinách na výrobu lithium-iontových baterií (např. rozpouštědla pro elektrolyty, saze/grafit)
  • elektrodových potahovacích přípravcích pro anodové a katodové potahování
  • v potažených anodových a katodových fóliích, jakož i v separační fólii a kombinovaném materiálu
  • v elektrolytech pro lithium-iontové baterie

Ke stažení