Celkový obsah sodíku v potravinách - lepší metoda stanovení vysvětlena v novém videu
3. 4. 2019

Sodium determination in foodstuffs with thermometric titration
Běžně používanou metodou pro kvantifikaci sodíku v potravinách je stanovení chloridu a následné odvození koncentrace sodíku stechiometrií chloridu sodného v poměru 1: 1. Při této metodě se často vyskytují chyby, protože sodík nebývá přítomen s chloridem pouze jako protiiont. Tento problém je díky metodě přímé termometrické titrace sodíku minulostí.  V Novém aplikačním videu od Metrohm, prezentuje tuto metodu Lucia Meier, produktová specialistka pro titraci z mezinárodní centrály Metrohm.

Termometrická titrace využívá teploměr s rychlou odezvou, Thermoprobe jako senzor pro detekci koncového bodu titrační reakce. Konečný bod titrace je přesně zaznačen v okamžiku, kdy se reakce zastaví a v roztoku se již nezaznamená žádná významná změna teploty. Protože detekce koncového bodu závisí spíše na změny teploty jako od absolutní teploty, není nutné senzor kalibrovat. Kromě toho je Thermoprobe v podstatě bezúdržbový a mezi titracemi může být skladován v suchu.

Pokud jde o přípravu vzorků, stačí zajistit, aby byl vzorek homogenní. Přesné výsledky jsou k dispozici za méně než 2 minuty. Metoda je robustní, může být plně automatizovaná a zvládá i náročné potravinové matrice jako je kečup, instantní polévky, omáčky a slané pochutiny. Termometrická titrace a její aplikace na potravinové vzorky je podrobně popsána v Metrohm bílé knize.

Sledujte YouTube kanál Metrohmu - MetrohmTV a dozvíte se o aplikacích a přístrojových řešeních pro chemické analýzy ve vaší laboratoři.

> Sledujte video na YouTube

> Zjistěte více o termometrickém titrátoru Titrotherm

> Bíla kniha ke stažení

> Pr ke stažení v angličtině