TitrIC flex - plně automatizovaný systém pro komplexní analýzu vody
7. 8. 2019

TitrIC flex for combined titration and ion chromatography analysis to measure temperature, conductivity, pH value, p and m values, calcium, magnesium, anions and cations

Díky novému systému TitrIC flex od Metrohm pro komplexní analýzu vody je možné plně automatizovaně stanovit celou škálu iontů přítomných ve vodě. Za tímto účelem kombinuje přístroj TitrIC flex titraci, přímé měření a iontovou chromatografii. Výsledky všech tří metod jsou shromažďovány ve společné databázi a spravovat je lze ve sdíleném protokolu.

Pro maximální účinnost se titrace a iontová chromatografie vykonává paralelně. TitrIC flex je plně automatizovaný díky integraci s OMNIS Sample Robot.

Tento modulární autosampler je možné postupně rozšiřovat, aby pojal až 175 vzorků, které jsou stanovené zcela bez dozoru. Vzorky jsou automaticky filtrované, aby bylo IC chráněné před kontaminací částicemi. Fyzikální parametry, jako je zákal a barevný index, lze také kdykoliv v budoucnu integrovat.

Přístroj TitrIC flex sám monitoruje svůj stav. Uživatele automaticky informuje o tom, kdy by měla být vykonána kalibrace elektrody nebo kdy stanovit titr, a to pro zajištění spolehlivých a reprodukovatelných výsledků. Po definovaném počtu vzorků jsou taktéž automaticky vstřikovány kontrolní standardy. Jakmile je kontrola mimo specifikace, systém se automaticky překalibruje.

Následující parametry je možné automaticky monitorovat pomocí TitrIC flex (TitrIC flex II pro anionty a kationty):

  • Hodnota PH
  • Teplota
  • Vodivost
  • Hodnota p a m (KNK, ZNK)
  • Tvrdost (vápník/hořčík)
  • Kationty (např. lithium, sodík, amoniak, vápník,..)
  • Anionty (např. fluorid, chlorid, bromid, dusitan, dusičnan, fosfát,..)
  • Iontová rovnováha

> Zjistěte více o TitrIC flex

> PR ke stažení v angličtině