Normy a Standardy
15. 11. 2017

Standards

Soulad s předpisy je nezbytným prvkem pro kontrolu kvality téměř ve všech průmyslových odvětvích. Znalost, zda analytická metoda splňuje příslušnou normu je rozhodující pro nastavení postupů pro kontrolu kvality. Proto společnost Metrohm přidala na svou webovou stránku nový filtr pro Vyhledávání Norem, který vám pomůže ve rozhodování ohledně použité analytické metody.

Mnohé normy vydané národními a mezinárodními organizacemi (SDO) a normalizačními orgány, např. AOAC, ASTM, BIS, DIN, ISO, EPA, Ph. Eur., UOP nebo USP, mají významný vliv na zlepšení bezpečnosti a kvality výrobků. Pro výrobce chemikálií, léků atp. není jednoduché zjistit  a rozhodnout, zda jejich postupy v laboratořích na kontrolu kvality splňují metody popsané v normách.

S cílem pomoc výrobcům s prblematickými normami v různých průmyslových odvětvích, společnost Metohm na svých stránkách zařadila do Vyhledavače aplikací nový filtr pro standardy. Vyhledávač aplikací funguje jako volně dostupná online knihovna obsahující všechny aplikace Metrohm.

Návštěvníci webové stránky si mohou vyhledat příslušnou normu, a zobrazit si pouze ty dokumenty k aplikacím, které jsou v souladu s příslušným standardem. Ve spojení s existujícimi filtry pro analyt/ parametr, matrici/ vzorek, průmyslové odvětví a analytickou metodu, umožňuje tento filtr snadno najít relevantní dokumenty k vybraným aplikacím.

> Přejděte do Vyhledávače aplikací …

> Stáhnout dokument v angličtině …