SPELEC - nová řada přístrojů, která spojuje spektroskopii a elektrochemii s cílem zjednodušit výzkum
20. 9. 2019

Metrohm DropSens SPELEC setup for spectroelectrochemical measurements

Spektroelektrochemie je kombinací elektrochemie a spektroskopie. Spektroelektrochemie zkoumá spektrální změny jako funkci aplikovaného potenciálu anebo proudu. Při kombinování těchto dvou technik jsou omezené strukturní informace z elektrochemické reakce doplněné optickým monitorováním. Metrohm DropSens uvádí na trh první plně integrovanou řadu přístrojů pro spektroelektrochemický výzkum - SPELEC.

Při kombinování rozdílných technik, jakými jsou elektrochemie a spektroskopie, je hlavní výzvou komplexnost propojení různých přístrojů a druhů softwaru. Složitá je též manipulace s daty, obzvlášť když jde o synchronizaci elektrochemických a spektroskopických měření.

Metrohm DropSens na tyto výzvy odpovídá představením platformy přístrojů SPELEC, integrovaného řešení, které doteď jednoduše neexistovalo: Platforma SPELEC obsahuje řadu specializovaných přístrojů kombinujících zdroj světla, spektrometr a potenciostat/galvanostat v jedné jednotce. Navíc na synchronizaci a jednoduché zpracování a analýzu získaných dat využívá jediný software se specializovanými funkcemi.

Přístroj SPELEC je k dispozici v různými vlnovými délkámi: 
  • UV-VIS (200–900 nm)
  • VIS-NIR (350–1050 nm)
  • RAMAN (785–1010 nm a Ramanův posun 0–2850 cm-1).
  • NIR (900-2200 nm)

Přístroje SPELEC jsou kompatibilní s kterýmikoliv spektroelektrochemickými celami a běžnými sestavami. Uživatelé mohou provádět spektroelektrochemii i za pomocí tištěných elektrod se širokou škálou příslušenství.

> Více informací o SPELEC

> PR ke stažení v angličtině