Spojení OMNIS s Cubis® II
23. 3. 2020

Univerzální digitální platforma od Metrohm integruje nejnovější laboratorní váhy od Sartorius

Sartorius CUBIS II balance integrated in Metrohm OMNIS titrator
Váhy Cubis® II od Sartorius se díky implementovanému rozšíření (QApp) staly plně integrovaným členem platformy OMNIS. Otevření platformy OMNIS předním výrobcům dalších analytických zařízení zdůrazňuje závazek vůdce globálního trhu v titraci vytvořit preferovanou univerzální digitální platformu pro laboratoř 21. století.

Zabezpečení a integrita dat

Váha Sartorius posílá do OMNIS nejen výsledné navážky, ale také kompletní metadata pro každé normální i diferenční vážení. Při integraci do místní sítě je zajištěno šifrování veškerých vyměněných dat pomocí nejvyšších standardů integrity a bezpečnosti dat.

Centralizovaná správa uživatelů

Správa uživatelů pro váhu Cubis® II je spravována a ověřována centrálně v OMNIS. Kompletní Audit Trail všech událostí na vahách je zaznamenán v OMNIS. Všechny požadavky týkající se dodržování předpisů (FDA a EurdraLex) jsou kompletně splněny. Díky bezproblémová integrace Cubis® II je nyní OMNIS také analytickou váhou.

Ergonomická integrace pacovních postupů

Vážení vzorků nebo série vzorků je možné začít přímo na vahách, bez toho aby bylo potřeba spustit OMNIS. Limity tolerance hmotnosti vzorkůjsou graficky znázorněny přímo na displeji vah. Pokud jsou váhy Cubis® II připojené do lokální sítě, může několik OMNIS uživatelů současně pracovat s těmito daty.

> Kontaktujte nás pro více informací o integraci Cubis® II do OMNIS

> Zjistěte více o OMNIS

> PR ke stažení v angličtině