Kontrola kvality při výrobě mýdla- celková tuková hmota, jodové číslo a další, pomoci Vis-NIR spektroskopie
12. 3. 2018

Combined Vis-NIR spectrometer with probe

Metrohm s potěšením představuje řešení pro souběžné stanovení celkové hmotnosti tuku, jodového čísla a obsahu C8- C14 v mýdlových pilinách, které Vám ušetří čas a náklady. Při zkoušení 46 vzorků čisticího prášku byly z hlediska standardní odchylky a přesnosti dosaženy dobré výsledky. Aplikace byla provedena analyzátorem Metrohm NIRS XDS SmartProbe Analyzer pomocí softwaru Vision Air.

Kontrola klíčových parametrů při kontrole kvality v mýdlové výrobě stále více spoléhá na kombinaci mokro-chemických metod, zejména na titraci  (pro celkový obsah tuků v jodovém čísle) a chromatografické metody      (pro mastné kyseliny). Vis NIR spektroskopie pomáhá sjednotit tento víc-  metodový přístup a současně poskytuje uživatelům klasické výhody spektroskopických metod: Není potřeba příprava vzorků ani spotřebního materiálu, nevyžaduje likvidaci odpadu. Metoda poskytuje výsledky v téměř reálném čase a spustí se po jediném stisknutí tlačítka.

Tato aplikace dokládá, že spektroskopie Vis NIR- je ideálně vhodná pro vysokovýkonnou kontrolu kvality postupů při výrobě mýdla. Navíc je třeba připomenout, že spektroskopie Vis NIR- může být použitá k určení dodatečných kvalitativních parametrů v mýdle a práškových přášcích, jako je vlhkost, číslo kyselosti nebo aktivní detergenty. 

Downloads