Efektivní kontrola kvality ve výrobních odvětvích zásluhou blízké infračervené spektroskopii
18. 5. 2018

Pre-calibrations for Vis-NIR spectroscopy analysis of diesesl, gasoline, jet fuel, polyols, palm oil, and wood pulp

Metrohm nabízí komplexní řešení kontroly kvality komodit jako je nafta, benzín, tryskové palivo, polyoly, palmový olej a celulózu pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS). Na základě specializovaných spektrálních databází a před-kalibračních modelů, umožňují tato řešení výrobcům snížit náklady pro každodenní rutinní analýzu a zároveň zlepšit kvalitu svých produktů.

Klíčové parametry kvality pro výše uvedené komodity jsou často stanovovány časové náročnými fyzikálními nebo mokrými chemickými metodami, které vyžadují komplexní přípravu vzorků.

NIRS, je na druhé straně nedestruktivní analytickou technologií, která nevyžaduje přípravu chemikálií ani vzorků, dokážou ji použít rovněž ne chemici a výsledky poskytne za méně než jednu minutu. Navíc, jediným měřením je možné stanovit několik chemických a fyzikálních parametrů současně. Všechny tyto výhody dělají z technologie NIRS ideální řešení pro velké množství denních měření na zajištění a kontrolu kvality nebo pro dlouhodobé procesní analýzy. Metrohm poskytuje před-kalibrace pro následující produkty: benzín, naftu, tryskové palivo, polyoly, palmový olej a celulóza.

Downloads