Nový 2060 Process Analyzer – modulární online-monitoring průmyslových procesů a odpadních vod
1. 10. 2019

2060 Process Analyzer for industrial analysis and process monitoring

Metrohm Process Analytics představuje 2060 Process Analyzer, integrované řešení pro nepřetržité online monitorování kritických chemických parametrů v průmyslových procesech a v odpadních vodách. Nový systém je konstrukčně zcela modulární, což umožňuje vlastní konfigurace pro monitorování jednoho nebo více proudů.

Maximální modularita

Procesní analyzátory Metrohm jsou známé díky své modulární konfiguraci; tuto flexibilitu jsme nyní posunuli ještě o krok dále. Metrohm 2060 Process analyzer nabízí modularitu nejen v rámci jednoho modulu, ale může obsahovat až čtyři moduly v rámci jedné analyzační platformy.

Jedinečné analytické možnosti

Jeden anebo více parametrů? Jeden anebo více proudů? Rozsah od stopových úrovní až po vysoké koncentrace - a to všechno v jedné konfiguraci? Pomocí více analytických technik je 2060 Process analyzer schopen pokrýt širokou škálu aplikací a koncentrací. 2060 Process analyzer přináší ověřené a kvalitní analytické moduly Metrohm z laboratoře přímo do procesu.

Robustní průmyslový design (IP66)

Analyzátor je navržený tak, aby vydržel drsné procesní prostředí. To má za následek dlouhou životnost analyzátoru a prodloužení doby provozu díky menšímu intervalu preventivní údržby. 

Přísné oddělení mokré části a elektroniky zajišťuje bezpečný provoz v nepříznivém prostředí a umožňuje provádět pravidelné kontroly analyzátoru bez přerušení.

Prakticky neomezené možnosti úpravy vzorků

Aby vyhověl nejvyšším nárokům poskytuje Metrohm Process Analytics prakticky jakýkoliv systém předúpravy vzorků, například chlazení anebo zahřívání, snížení tlaku, odplynění, filtraci a mnoho dalších.

Sofistikovaná datová komunikace

Ethernet TCP/IP síťová komunikace pro provoz na dálku a vzdálenou podporu, MODBUS TCP / IP a webové služby.

Digitální vstupy pro dálkové ovládaní, digitální výstupy pro zjištění stavu anebo upozornění a analogové výstupy pro získání výsledků.

> Zjistěte více o 2060 Process Analyzer

> PR ke stažení v angličtině