Menší rozměry, více zpracovaných vzorků - automatizované, paralelní titrace s OMNIS
1. 6. 2016

Automated, parallel titration on an OMNIS system
Simultánní provádění čtyř různých titrací na jednom, plně automatickém systému, to je současnost moderní titrace. Nová titrační platforma Metrohm OMNIS zahrnuje i  robota x-y-z, který zvedá efektivitu na zcela novou úroveň.

Více zpracovaných vzorků ...

Kromě titrátoru obsahuje nová titrační platforma OMNIS i robota x-y-z s modulárním konceptem, který může obsluhovat až 7 stojanů se vzorky s celkovou maximální kapacitou 175 vzorků. 

... na menší ploše ...

Je to podstatný rozdíl co se týče místa na stole pro uložení 175 vzorků na obdélníkovém stojanu modulárního x-y-z systému vůči rozmístění stejného počtu vzorků na dvou nebo dokonce na třech samostatných podavačích vzorků s otočnými karuslemi. Velikost ušetřeného prostoru na pracovním stole pomocí nové titrační platformy je značná.

... za přijatelnou cenu ...

Vzhledem k tomu, že je kapacita podavačů vzorků s otočným karuselem přirozeně omezena, je tlak na výši investice do dalšího podavače vzorků s titrátory více ovlivňován objemem vzorků. S platformou OMNIS je to jinak. OMNIS Sample Robot může být zvětšován pomocí modulů od velikosti S až na velikosti M a L, přičemž všechny jsou připojeny ke stejnému titračnímu stojanu. 

... v daleko kratším čase

Plně automatizované paralelní titrace na 4 pracovních stanicích znamenají: až třikrát rychlejší zpracování stejného počtu vzorků analyzovaných podle stejného parametru než při sekvenční analýze. Titrace provedené na čtyřech pracovních stanicích mohou být všechny stejného druhu nebo mohou být různé - nová platforma zvládne obojí.

> PR v angličtině ke stažení

> Víc o automatizavané titraci s OMNIS