White paper porovnává výhody a nevýhody standardních metod používaných pro stanovení rozpuštěného kyslíku
15. 4. 2020

New Metrohm meters for pH, conductivity, and dissolved oxygen measurement

Co je to rozpuštěný kyslík (DO)? Proč je tento parametr důležitý např. pro analýzu vody a jaké techniky se používají pro jeho stanovení. V našem White paperu pro Vás Dr. Sabrina Gschwind, Junior Product Manager Titration z Metrohm AG podrobně popisuje informace o rozpuštěném kyslíku a porovnává výhody a nevýhody metod běžně používaných pro stanovení tohoto parametru.

Titrace vs. přímé měření

Rozpuštěný kyslík je termín popisující množství molekul kyslíku (O2), které jsou za určitých podmínek rozpuštěny v kapalné fázi.

V White paper jsou porovnány dvě různé metody pro analýzu rozpuštěného kyslíku, titrace a přímé měření, tak aby pomohli určit analytikům, která metoda je pro jejich specifickou aplikace vhodnější. Hlavním tématem je především stanovení rozpuštěného O2 ve vodě. Stejný princip se však vztahuje i na jiné kapalné vzorky, jako jsou nealkoholické nebo alkoholické nápoje. White paper se zabývá následujícími tématy:

  • Co je rozpuštěný kyslík?
  • Jak stanovit obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě
  • Winklerova titrace (podle ISO 5813, EN 25813, ASTM D888, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)
  • Měření rozpuštěného kyslíku pomocí elektrochemických senzorů (podle EN ISO 5814, ASTM D6764, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)
  • Stanovení pomocí optického senzoru (podle ISO 17289)
  • Klady a zápory jednotlivých technik
  • Reference (vědecké články, normy a standardy)

> White paper ke stažení zde

> Zjistěte více o senzoru O2-Lumitrode pro měření DO

> PR ke stažení v angličtině