Bezpečnější a jednodušší- Karl Fischer titrace s OMNIS
28. 5. 2018

Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
Metrohm rozšiřuje titrační platformu OMNIS, která umožňuje provádět volumetrickou Karl Fischer titraci. OMNIS Karl Fischer titrátor byl vyvinut s ohledem na potřeby uživatele. Zaměřuje se na jednoduché použití a ochranu před kontaktem s rozpouštědly a činidly. Zároveň poskytuje širokou škálu inovativních funkcí.

Bezpečnější – žádné riziko fyzického kontaktu s rozpouštědly a činidly

OMNIS Karl Fischer titrátor kompletní analýzu realizuje v uzavřeném systému. Od naplnění titrační nádobky rozpouštědlem, přidáním činidla, odstraněním vzorku až po dokončení titrace, uživatel je vystaven nulovému kontaktu s kapalinami v žádném kroku titračního procesu.

Jednodušší – titrace se spustí automaticky

Karl Fischer titrace s OMNIS je jednoduchá: Uživatelé nemusí titraci ani spustit, protože OMNIS ji spustí automaticky. Po přidání vzorku může uživatel od přístroje odejít a vrátit se až pro spuštění další analýzy- jediným kliknutím myši.

Automatizace - reprodukovatelné výsledky pro velké množství vzorků

Pokud je třeba vyšší propustnost vzorku, pomocí OMNIS Sample Robot dokáže stanovit obsah vody až v 50 vzorcích zcela bez dozoru. Neexistuje žádný důvod k obavám z okolní vlhkosti, která by mohla negativně ovlivnit integritu vzorku. Zatímco vzorky čekají na analýzu: OMNIS Dis- Cover chrání vzorky vzduchotěsné a prachotěsné víky, které z nádobek před analýzou automaticky odstraní a okamžitě po skončení analýzy je vrátí zpět.

> Více informací pro OMNIS KF titrátor

> Stáhnout dokument v angličtině