Průvodce NIR spektroskopií pro laboratoře kontroly kvality
18. 5. 2020

Bezplatná e-kniha pomáhá laboratořím zvyšovat efektivitu kontroly kvality

Free e-book on optimizing QC procedures with NIRS

V různých odvětvích průmyslové výroby materiálů a chemikálií roste poptávka po zdokonalených procesech zajišťování a kontroly kvality (QC). Jelikož jsou požadavky na regulaci a kvalitu zpřísňovány, stále více se zaměřujeme na vývoj metod, snížení finančních nákladů a časové náročnosti. Blízká infračervená (NIR) spektroskopie je metoda stavěná na řešení těchto požadavků a vhodná na zvyšování efektivity QC.

Naše bezplatná příručka obsahuje veškeré potřebné informace o:

  • Základních principech fungovaní NIR spektroskopie.
  • Výhodách této techniky v porovnaní s tradičními metodami.
  • Vybraných příkladech aplikací z klíčových průmyslových odvětví.
  • Podrobných vyhodnoceních snížení nákladů a vlivu na integritu údajů.

Tato bezplatná e-kniha aplikací je určená pro vedoucí úseků kontroly kvality, kteří se zabývají zkoumáním nových technologií a potenciálně jim dokáže pomoci snížit náklady, ušetřit čas a zlepšit integritu dat v řadě aplikací kontroly kvality..

> Stáhnout bezplatnou e-knihu ...

> PR ke stažení v angličtině