Metrosep Carb 2: Stanovení cukrů a cukerných alkoholů pomocí IC
20. 6. 2016

Metrosep Carb 2 ion chromatography column on a bed of sugar crystals

Metrohm představuje Metrosep Carb 2, dedikovanou vysokokapacitní kolonou pro analýzu sacharidů. Výkon této nové kolony je demonstrován v celé řadě nových aplikačních listů dokumentujících separaci různých cukrů a cukerných alkoholů pomocí iontové chromatografie s následnou amperometrickou detekcí.

> Další informace o Metrosep Carb 2 ...

Aplikační listy ke stažení