Metrohm IC systémy lze ovládat prostřednictvím softwaru „Empower 3“ od Waters
21. 1. 2016 10:00

Laboratory technician cartoon character
Díky možnosti ovládání Metrohm iontových chromatografů pomocí softwaru „Empower 3“ se jejich rozsah využití radikálně rozšířil. Pomocí softwaru Empower 3 lze ovládat nejen systémy s vodivostní detekcí, ale také systémy s detekcí amperometrickou.

Nový ovladač Metrohm IC Driver 2.0 umožňuje uživatelům softwaru Waters Empower 3 stanovit elektroaktivní sloučeniny jako jsou cukry, alkoholy atd. s amperometrickým detektorem 945 Professional Detector Vario - amperometry. Dvoukanálový systém od Metrohm lze nyní také ovládat pomocí softwaru Waters Empower pro paralelní měření aniontů a kationtů z jednoho nástřiku vzorku. Prostřednictvím software Empower je již možná také aplikace vysokotlakého gradientu.

Většinu automatizovaných aplikací lze provést pomocí autosampleru 889 IC Sample Center, který je vhodný zejména pro dávkování malých objemů vzorků. Volitelná funkce chlazení autosampleru může navíc pomoci při aplikacích, které se soustředí na analýzu citlivých biochemických vzorků. 

> Stáhnout PR v angličtině