Termometrická titrace - rychle a vysoce přesné stanovení kovových organických sloučenin
7. 8. 2019

Thermometric titrator for sodium, FFA, or TAN/TBN determinations
Kovové organické sloučeniny vyžadují kvůli své vysoce reaktivní povaze sofistikovanou přípravu vzorků. Příkladem je butyllithium, poměrně nestabilní sloučenina, která lehko reaguje s vodou a kyslíkem. Pro kontrolu kvality a další použití je proto důležité stanovit jejich přesný obsah. Metrohm doporučuje termometrickou titraci jako rychlou, přesnou a velmi spolehlivou metodu na měření kovových organických sloučenin. V aplikačním listě AN-H-142 jsou shrnuty podrobnosti o této aplikaci.

Stanovení koncentrace takovýchto sloučenin pomocí manuální titrace není ani praktické, ani spolehlivé, protože vychází ze změny barvy v roztoku. Toto pozorování často není přesně zaregistrováno a velmi závisí na jednotlivci, který analýzu provádí.

Termometrická titrace, je vhodnou náhradou potenciometrického stanovení a manuální titrace. Termometrická titrace je rychlejší (titrace za méně než tři minuty), senzor (robustní termometr) nevyžaduje žádnou údržbu a stejný senzor je možné použít na jakýkoliv druh titrace, jako je titrace kyselin/zásad, redoxní, komplexometrická, a precipitační titrace. Navíc tento senzor nemusí být kalibrovaný (neměří se žádný potenciál) a není ani ovlivněn agresivními médii.

Ke stažení