Méně odpadu a více zisku: Stanovení organokovových sloučenin pomocí termometrické titrace
27. 3. 2018

Thermometric titrator for sodium, FFA, or TAN/TBN determinations

Metrohm s potěšením představuje rychlou a precizní metodu pro stanovení organokovových sloučenin pomocí termometrické titrace.

Organokovové sloučeniny jsou běžně používaní v organické chemii, například jako Grignardovo čínidlo nebo jako silné báze (např. sloučeniny butyllitia). Znalost přesného obsahu reakčních složek umožňuje lepší plánování potřebného množství pro reakce, a to zabraňuje plýtvání materiálem nebo příliš nízkým výnosům. 

Silně exotermická povaha reakce mezi 2-butanolem a organokovovýma sloučeninama umožňuje rychlou a kvantitativní analýzu těchto látek (viz AN-H-142). Vzhledem k reaktivní povaze těchto vzorků, titrace musí být prováděna v ochranné atmosféře.

Termometrická titrace je vhodná alternativa k potenciometrické titraci. Je rychlejší (méně než 3 minuty), údržba senzorů není potřebná, jeden a ten samý senzor je možné použít na všechny druhy titrací (acidobazické, redoxní, EDTA, srážecí, bezvodé).

Navíc, senzor nemusí procházet kalibrací a je odolný vůči agresivnímu prostředí.

Downloads