Stanovení merkaptanu a sirovodíku v ropě podle ASTM D3227 a UOP163
9. 3. 2016

Oil platform
V procesu rafinace ropy jsou sloučeniny síry přítomné v celém rozsahu teplot varu uhlovodíků. K tomu, aby se zabránilo korozi potrubí a aby se splnily požadavky kladené na konečné produkty, se používají různé postupy odsíření. 2045TI Ex-proof online analyzátor od Metrohm Process Analytics je komplexním řešením pro monitorování obsahu síry v jakékoli fázi následného postupu.

Odsiřování lze provést na mnoha místech v procesu rafinace, od vstupu suroviny až po destilační proudy. Zatímco lehčí nečistoty (jako jsou např. merkaptány a sulfidy), mohou být odstraněny pomocí hydrogenace, těžší sloučeniny síry jsou odstraněny hydrokrakováním po procesu hydrogenace. Obsah merkaptanu a H2S v ropě je stanoven argentometrickou titrací do dvou koncových bodů (viz též Metrohm Application Bulletin 135) podle ASTM D3227-83 a UOP163-67. Aplikační poznámka AN-PAN-1026 popisuje příslušné aplikace a je k dispozici zdarma z Metrohm Process Analytics. 

Analyzátor 2045TI Ex-proof Process Analyzer s upraveným systémem přípravy vzorku může být implementován v mnoha oblastech rafinérie, např. na sledování vyčerpanosti katalyzátorů v reaktoru, k omezení další koroze v destilační jednotce. Analyzátor splňuje podmínky nařízení EU 94/9 / ES (ATEX 95) a je certifikován pro oblasti Zóna-1 a Zóna-2.
 

Stáhnout