Rychlá detekce fentanylu a jeho chemických analogů
5. 2. 2021

Spektrální knihovna KnowItAll Raman od Wiley je dostupná na MIRA DS

Mira DS od Metrohm společně se spektrální knihovna KnowItAll Raman od Wiley kombinuje citlivý analytický nástroj s největší knihovou dostupnou na ručních Ramanových systémech. Knihovna kontrolovaných a předpisových látek KnowItAll obsahuje více než 20 analogů fentanylu. Je zde prokázáno, že Mira DS má velkou chemickou specificitu pro korelační párování těchto mírně odlišných druhů. Tato přesnost v kombinaci s flexibilním, kompaktním a robustním provedením systému Mira z něj činí ideální řešení pro detekci fentanylu bezpečnostními týmy na hranicích a v terénu.

Problematické analogy...

Identifikace fentanylu je obtížná, protože fentanyl je pouze jednou molekulou z velké třídy molekulárních analogů. Díky takzvané technice otisků prstů je Ramanova spektroskopie velmi citlivá i na drobné strukturální změny ve skupině analogů. Tato technika je ovšem jen tak dobrá jak dobrá je používaná knihovna k identifikaci sloučeniny. Pokud je databáze příliš malá, analogy fentanylu nemusí být správně identifikovány.

Mira DS and border security: Detection of illicit drugs
vyřešny!

Mira DS od Metrohm společně se spektrální knihovny KnowItAll Raman Spectral Library od Wiley kombinuje citlivý analytický nástroj s největší knihovou dostupnou na ručních Ramanových systémech. Knihovna kontrolovaných a předpisových látek KnowItAll obsahuje více než 20 analogů fentanylu. Je zde prokázáno, že Mira DS má velkou chemickou specificitu pro korelační párování těchto mírně odlišných druhů. Tato přesnost v kombinaci s flexibilním, kompaktním a robustním provedením systému Mira z něj činí ideální řešení pro detekci fentanylu bezpečnostními týmy na hranicích a v terénu.

Raman spectroscopy and boder security: Detect hazardous and illicit materials

Spektrální knihovna KnowItAll Raman Spectral Library (Handheld) od Wiley je dostupná na systému MIRA DS. V kombinaci s knihovnou nelegálních látek Metrohm Raman’s Illicit Library, může mít systém Mira DS  více jak 20 000 spekter. Spektrální knihovna KnowItAll Raman Spectral Library od Wiley obshaje více jak 19 500 spekter, čímž je tato knihovna největší knihovnou na trhu. Knihovna je dostupná v 6 dílčích knihovnách":

  • Mira Lib KnowItAll Controlled and Prescription Substances
  • Mira Lib KnowItAll Flavors and Fragrances
  • Mira Lib KnowItAll Nutraceuticals
  • Mira Lib KnowItAll Inorganics and Organometallics
  • Mira Lib KnowItAll Polymers, Monomers, and Processing Chemicals
  • Mira Lib KnowItAll Organic Chemicals

Mira DS je navržen speciálně pro netechnické uživatele se snadno vyměnitelnými inteligentními nástavci, intuitivním rozhraním a přímočarým ovládáním pomocí Smart Acquire. Od přihlášení obsluhy až k výsledkům jsou pouze tři jednoduché kroky. Ovládání knihovny je stejně jednoduché. Uživatel může povolit přístup ke všem knihovnám to znamená jedno ID je porovnáváno s více jak > 20 000 spektry sloučenin nebo vybrat menší knihovnu pro rychlé a přesné párování.

> Více o Mira DS

> PR ke stažení v angličtině

Fentanyl detection with Mira DS (Raman spectroscopy)