Nová ASTM metoda zjednodušuje stanovení Kjeldahlova dusíku
22. 2. 2018

Kjeldahl nitrogen determination by ion chromatography in accordance with ASTM D8001

ASTM nedávno zveřejnila metodu D8001, která popisuje stanovení celkového dusíku, celkového Kjeldahlova dusíku a celkového fosforu. Nová metoda využíva peroxodisíran draselný rozklad s následným stanovením Kjeldahlova dusíku iontovou chromatografií; nevyžaduje se žádná předchozí destilace matrice.

Celkový dusík a celkový Kjeldhalův dusík se běžně stanovují pomocí destilace a následné titrace uvolněného čpavku. Nová norma ASTM D8001 nabízí alternativu, kde destilace je nahrazena chemickým rozkladem pomocí peroxodisíranu draselným a následným stanovením pomocí separační iontové chromatografie s vodivostním detektorem a sekvenční supresí. Nová metoda je popsána v aplikačním listu Metrohm Application Note S- 358, který si můžete zdarma stáhnout.

> Další informace o našich řešení s iontovou chromatografií 

> Stáhnout v angličtině

Download the Application Note