Aplikovaná termometrická titrace: stanovení koncentrace jódu v tucích a olejích
24. 4. 2018

Olive oil

Koncentrace jódu je úměrná celkovému počtu dvojitých vazeb přítomných v tucích a olejích. Je vyjádřena jako «počet gramů jódu, který reaguje s dvojitými vazbami v 100 gramech tuku nebo oleje». Stanovení se uskutečňuje rozpuštěním zvážené vzorky v nepolárním rozpouštědle, jako je cyklohexan, a následnému přidáním ledové kyseliny octové. Tento proces popisuje aplikační list Metrohm Application Note AN-H-076.

Dvojité vazby reagují s nadbytkem roztoku chloridu jodného v ledové kyselině octové («Wijsov roztok»). K urychlení reakce se přidají ionty rtuti. Po skončení reakce se nadbytečný chlorid jodný rozloží na jód, pomocí přidáním vodného roztoku jodidu draselného, který se dále titruje standardním roztokem thiosiranu sodného.

Titrační postup eliminuje chyby způsobené lidským faktorem při stanovení. Ke vzorku se přidá Wijsov roztok a po naprogramovaném časovém odstupu 300 sekund (5 minut) se automaticky přidá ještě 10 ml 15% roztoku jodidu draselného. Titrace se zahájí automaticky.

Termometrická titrace je úspěšně používaná na analýzu různých druhů potravin - od mléčných výrobků, instantních nudlí, sýrů, konzervovaných ryb, suchých pochutin, omáček až polévek a dalších.

> Další informace o termometrické titraci s titrátorem Titrotherm

> Stáhnout dokument v angličtině

Download the Application Note