ID Kit – rychlá, jednoduchá a přesná detekce heroinu a dalších nebezpečných látek 
1. 10. 2018

Surface-enhanced Raman spectroscopy for opioid and heroin identification with Metrohm's Mira handheld Raman analyzer
Heroin a další opioidy představují hrozbu pro komunity po celém světě. Protidrogové týmy a forenzní laboratoře potřebuji rychlou a účinnou metodu využitelnou pro identifikaci těchto látek in-situ s vysokou mírou jistoty. ID Kit od Metrohm splňuje všechny tyto požadavky a zároveň tím pomáhá úřadům snížit tlak a počet nevyřízených případů ve forenzních laboratořích, tím, že základní testy mohou tak být provedeny přímo v terénu..

Forenzní laboratoř v dlani vaší ruky.

ID Kit představuje tištěné substráty pro povrchově vylepšený ramanův rozptyl (P-SERS). Tato technologie vylepšuje možnosti ručního analyzátoru Mira DS Raman pomocí zesílení Ramanova signálu až o 6 řádů pro analýzu stopové koncentrace analytu. Uživatelé Mira DS identifikují stopové opioidy, a to i ve špinavých pouličních vzorcích drog, a to tak, že se jednoduše dotknou displaye přístroje. Ze zjištěných výsledků mohou okamžitě vyvodit důsledky a rozhodnout se, jaké budou další kroky.

Každý je analytický chemik

ID Kit zahrnuje vše potřebné pro kompletní předběžnou analýzu neznámých látek přímo v terénu. Uživatelé rozpustí malé množství vzorku a aplikují jej na P-SERS substrát. Substrát je poté vložen do SERS meřicího rozhraní MIRA DS ručního analyzátoru a výsledky se zobrazí během pár sekund. Při pozitivní detekci heroinu ve vzorku se na displayi objeví jasně červené varování. ID Kit je robustní a identifikuje heroin přesně i v komplexních vzorcích. Kdykoliv a kdekoliv.

>Zjistěte více o ID Kit

> Pr ke stažení v angličtině