Jak dobře znáte ionty – překonávání limitů HPLC za pomocí iontové chromatografie
10. 9. 2019

White Paper on IC and HPLC

Jaký je rozdíl mezi vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) a iontovou chromatografií (IC)? Jaké jsou možností a úskalí těchto technik? Znalost těchto rozdílů je v praxi obrovskou výhodou. IC je osvědčená, spolehlivá a vysoce všestranná technika, která dokáže uživatelům HPLC ohromně rozšířit jejich analytické schopnosti. Naše bezplatná bílá kniha porovnává tyto dvě metody systematicky se zaměřením na přednosti iontové chromatografie.

HPLC je jednou z nejúčinnějších analytických technik v moderní laboratoři. Běžně se využívá v mnohých odvětvích, ať už ve výzkumu nebo ve výrobě. Existují však určité limitace této techniky. Výzvou jsou iontové a polární sloučeniny, jako i organické kyseliny. Navíc některé analyty (např. fluorid a chlorid) nejsou aktivní v UV oblasti, což znemožňuje jejich stanovení pomocí UV detektoru, nejběžněji používané detekční techniky HPLC. Na druhé straně iontová chromatografie (IC) je velmi vhodnou technikou pro separaci a detekci iontů a polárních molekul, organických i anorganických. Díky tomu je IC ideální rozšířením HPLC, čímž se výrazně zvyšují analytické schopnosti moderní laboratoře. 

Za posledních více než 30 let vybudoval Metrohm z iontové chromatografie účinný nástroj jak pro výzkum tak i rutinní analýzy. Laboratoře ve farmaceutickém, potravinářském a vodohospodářském sektoru využívají výhody nejen metody IC jako takové, ale i mnohých automatizovaných technik nástřiku a inline přípravy vzorků. Vzorky s velkým množstvím částic (např. z odpadních vod), tuhé a dokonce i plynné vzorky je možné analyzovat plně automatizovaně až do rozsahu ug/L, s vynikající reprodukovatelností. V Metrohm Vyhledávači aplikací jsou bezplatně dostupné stovky IC aplikací a uživatelé mohou využít podporu našich aplikačních specialistů z lokálních poboček Metrohm ve více než 120 zemích světa.

> Více informací o potenciálu IC

> White Paper ke stažení

> PR ke stažení v angličtině