Online monitorování chlóru (volného nebo celkového) v odpadních vodách
29. 11. 2017

Single-parameter online analyzer for differential absorbance colorimetry (DAC)

Metrohm Process Analytics s potěšením představuje specializované řešení pro online monitorování volného chlóru nebo celkového chlóru v odpadních vodách. Toto řešení na klíč využívá fotometrické stanovení pomocí ICON Analyzer, specializovaném online fotometru pro analýzu vody a odpadních vod.

Chlór je jednou z nejběžnejších vyráběných chemikalií na světě. Chlór se využívá jako desinfekční činidlo, jakož i na ničení nebo deaktivaci různých nežádoucích chemických sloučenin ve vodě a odpadních vodách. Nicméně, nadměrné množství chlóru (volného nebo vázaného) mohou nepříznivě ovlivnit následné využívání vody.

Volný chlór zahrnuje kyselinu chlornou(HOCl) a její konjugovanou bázi, chlornanová anion (OCl-), zatímco vázaný chlór je obsažen v sloučeninách vytvořených v přítomnosti amoniaku nebo organického dusíku (chloraminy). Celkový chlór je součet volných a vázanýcch sloučenin chlóru.

Monitorování chlóru ve vodních tocích je důležité pro podávání zpráv regulačním orgánům, jakož i definování vhodnosti využití vody pro použití v jiných odvětvích. Celkový obsah chlóru ve vyčištěných odpadních vodách se analyzuje, aby se zajistilo, že před jejich vypuštěním do prostředí jsou přítomny pouze minimální hodnoty, které nejsou nebezpečné pro mořský ekosystém. Navíc, množství volného chlóru je třeba taktéž kontrolovat v zařízeních na výrobu pitné vody, aby se zabránilo kontaminaci a zajistilo se správné fungování celého procesu výroby a distribuce pitné vody.

Zmíněná metoda je plně automatizována, přičemž se analyzovaný vzorek smíchá s reakčními činidly, což vede k vzniku rozpustného produktu, který je následně fotometricky analyzován při vlnové délce 505 nm. V případě celkového chloru se přidá další jodidové činidlo, které se následně v přítomnosti chloraminů oxiduje na jód. Jód a volný chlor reagují s DPD (N, N-diethyl-p-fenylendiamin).

> Více informací o analyzátoru ICON 

> Stáhnout dokument v angličtině