Volný a zbytkový chlor dle normy DIN EN ISO 7393-1
8. 5. 2018

Water drop bouncing off the water surface

Společnost Metrohm s potěšením představuje Aplikační Bulletin, ve kterém je popsáno stanovení volného a celkového chloru jodometrickou titrací.

Na dezinfekci vody pro lidskou spotřebu, se v některých zemích do vody přidává chlor. Jelikož chlor je vysoce toxický, organismy jako například bakterie jsou zabity a zabrání se taky výskytu vodou přenosných onemocnění, jako je cholera. Chlor je však toxický nejen pro mikroorganismy, ale i pro lidi. Hlavním důvodem jeho toxicity je skutečnost, že chlor může reagovat s jinými organickými sloučeninami a vytvořit vedlejší produkt dezinfekce (DBPs), jako je chloroform a kyselina chloroctová. Proto je jeho maximální přípustná hodnota přísně kontrolována.

AB 249 popisuje možnost stanovení chloru třemi různými metodami. Tyto metody jsou případ od případu jemně modifikované, například vynechání chloridu rtuťnatého na stabilizaci nebo nahrazení dichromanu draselného, manganistanem draselným.

Download