Jak maximalizovat výtěžnost metanu v zařízeních na výrobu bioplynu pomocí poměru FOS / TAC jako kontrolního parametru
6. 5. 2020

Eco Titrator from Metrohm for potentiometric titrations

Monitorování poměru volných organických kyselin (FOS) k celkovému anorganickému uhličitanu (TAC) je nejlepší praxí, jak sledovat fermentační proces v bioplynových reaktorech. Udržování tohoto poměru stabilní v definovaném okně je klíčem k maximalizaci produkce metanu a tím i ziskovosti zařízení na výrobu bioplynu. Bezplatná bílá kniha společnosti Metrohm se blíže věnuje chemii procesu výroby bioplynu a způsobu stanovení poměru FOS / TAC pomocí jednoduché titrační metody.

Metan se vyrábí v bioplynových reaktorech za anaerobních podmínek (bez kyslíku). Cílem výroby je produkce metanu s objemovou koncentrací nejméně 50%. Tento White Book se zaměřuje na následující témata:

  • Čtyři kroky výroby bioplynu a chemie fermentačního procesu
  • Destabilizace / narušení fermentačního procesu: možné hlavní příčiny
  • Hodnota FOS / TAC: co to je, proč se používá jako včasný ukazatel (vhodný pro monitorování procesu) a jak interpretovat výsledky 
  • Jak určit poměr FOS / TAC pomocí jednoduché titrace
  • Další zajímavosti

> White paper ke stažení

> Zjistěte více o Eco Titrator

> PR ke stažení v angličtině