Iontová chromatografie – jaká kolona pro jakou aplikaci?
13. 7. 2016

Screenshot of the online Column Finder
Vyhledavač kolon – víte už o této naší nové funkci? Tato nová chytrá funkce, která je k dispozici na našich webových stránkách, umožňuje uživatelům rychle nalézt nejvhodnější Metrohm IC kolonu pro danou aplikaci.

«Vím, který analyt stanovuji, jakou mám matrici, ale jakou kolonu k tomu potřebuji?» Vyhledavač kolon Vám na tuto otázku poskytne odpověď v průběhu několika vteřin.

Jediné, co pro nalezení vhodné kolony musíte udělat, je zvolit, zda chcete analyzovat anionty, kationty nebo organické látky, dále definovat matrici a detekční metodu. Vyhledavač pak navrhne konkrétní speciální kolonu, která se ideálně hodí pro příslušnou aplikaci.

> Přejít na vyhledavač kolon

> PR v angličtině