Environmentální analýza - online monitoring chromanu v odpadních vodách
29. 2. 2016

Icon Analyzer | Metrohm
Metrohm Process Analytics s potěšením představuje řešení pro online monitorování šestimocného chromu v průmyslových odpadních vodách. Analýza je prováděna ICON Analyzátorem, online fotometrem pro čisté a odpadní vody.

Chroman je využíván v řadě průmyslových odvětví - při výrobě pigmentů a textilních barviv, nátěrů a barevného skla, pro povrchové úpravy kovů, v kožedělném průmyslu, jako inhibitor koroze v průmyslových chladicích věžích.

Chroman se snadno vyplavuje z půdy do podzemních a povrchových vod a může se také vypařováním a spalováním dostat do ovzduší. Sledování odpadních vod obsahujících chroman je nesmírně důležité, protože chroman je vysoce toxický i ve stopových koncentracích, navíc je velice dobře rozpustný.

V této metodě se analyt automaticky smísí s činidly a následně může být automaticky měřen fotometricky při vlnové délce 560 nm.

Soubory ke stažení