Jak maximalizovat efektivnost výroby alkalických chloridů pomocí online chemické analýzy
16. 8. 2019

Metrohm Process Analytics for industrial process monitoring
Chlór a hydroxid sodný se vyrábí společně v obrovských množstvích pomocí procesu elektrolýzy alkalických chloridů, především metodou membránové elektrolýzy. Náš White Paper popisuje hlavní prvky membránové elektrolýzy a ukazuje, jak monitorování klíčových chemických parametrů v reálném čase může pomoct zlepšit odolnost a zvýšit efektivnost výrobních procesu alkalických chloridů.

Způsob výroby alkalických chloridů vyžaduje jako surovinu solný roztok, který je nutné nejprve vyčistit v několika krocích. Nečistoty jako vápník a hořčík (tvrdost) anebo jiné látky tvořící se vedlejšími reakcemi, můžou mít vážné škodlivé účinky na elektrolytické membrány, což může vést k předčasnému zanášení membrány.

Značné náklady - v případě velkého provozu můžou dosáhnout až několika milionů eur - jsou připisovány ztrátě účinnosti membrán v průběhu jejich životnosti, a to i při krátkodobém vystavení vyšším úrovním nečistot v solném roztoku.

Pomocí analytických technik online procesu se výrobci měřením nečistot v koncentrovaném NaOH anebo monitorováním vlhkosti v plynném Cl2 před skladováním a transportem můžou vyhnout rizikům spojeným s průnikem iontů, blokádou a znečištěním membrán. Metrohm Process Analytics poskytuje řešení na míru pro odvětví výroby alkalických chloridů se širokou škálou online, inline a atline průmyslových procesních analyzátorů navržených tak, aby fungovaly bez dozoru ve 24-hodinovém provozu. Nepřetržitá měření se provádí přímo na místě odběru vzorků. S řídící místností se tedy sdílí ty nejaktuálnější informace, což umožňuje okamžitý zásah v případě překročení naprogramovaných úrovní. Spolehlivá a reprodukovatelná data se získávají 24 hodin denně, což přispívá k dlouhodobě bezporuchovému provozu a optimalizovanějšímu výrobnímu procesu.

Metrohm Process Analytics poskytuje služby a podporu lokálně ve více než 50 zemích světa. Standardizované postupy údržby zabezpečují kdekoliv na světě stejnou kvalitu služeb, poskytovaných vyškolenými a certifikovanými servisními techniky sídlícími v místních pobočkách Metrohm.

> Seznamte se s Metrohm Process Analytics

> White paper o výrobě alkalických chloridů ke stažení zde

> Více informací o našich řešeních pro průmyslovou výrobu alkalických chloridů

> PR ke stažení v angličtině

Ke stažení