Automatizovaná inline úprava vzorků pro iontovou chromatografii
8. 7. 2016

Illustration of Metrohm Inline Sample Preparation for ion chromatography
Metrohm inline úprava vzorků (MISP) odstraňuje nutnost manuální úpravy vzorků v iontové chromatografii. MISP označuje techniky, které umožňují uživatelům plně automatizovanou úpravu obtížných vzorků. Poživatelé profitují z podstatné úspory času a peněz při současném zlepšení přesnosti jejich analýz.

Metrohm inline ultrafiltrace spolehlivě odstraňuje částice ze vzorku. Výsledkem je, že analytická kolona je chráněna před zanesením a její životnost se značně prodlouží.

Metrohm inline dialýza odstraňuje nejen pevné částice ze vzorku, ale i olejové kapičky a koloidy. Emulze, vzorky obsahující tuky a bílkoviny, tělesné tekutiny a silně znečištěné odpadní vody mohou být spolehlivě analyzovány bez poškození kolony.
Metrohm logické inline ředění umožňuje automatické ředění vzorku v závislosti na předem stanovených koncentračních limitech. Dokonce i faktor zředění se automaticky stanoví tak, že výsledky budou vždy ležet v kalibračním rozsahu a budou tedy správné.

Metrohm intelligent Partial Loop Injection (MiPT)
automaticky nastavuje objem nastříknutém vzorku podle koncentrace vzorku. Tato technika také zajišťuje, že výsledky jsou vždy v kalibračním rozsahu.

Metrohm inline extrakce přenáší ve vodě rozpustné komponenty z nepolární organické fáze do vodné fáze pro následný nástřik (po inline dialýze).

Metrohm inline eliminace matrice umožňuje separaci iontových analytů od nábojové neutrální matice bez použití SPE.

Metrohm inline zahuštění používá zakoncentračnú kolonku a je ideální pro stopovou analýzu koncentračním rozsahu až do ng/l.

Metrohm inline kalibrace umožňuje kalibrovat všechny standardní koncentrace v rozsahu ppt pomocí jednoho standardního roztoku s koncentrací na úrovni
µg/l. To umožňuje přesné a spolehlivé měření až na úroveň jednotek ng/l.

Metrohm inline neutralizace upraví pH vzorků za účelem omezení interferencí s analyzovanými anionty. V kombinaci s inline zakoncentrováním se inline neutralizace může použít pro stopovou analýzu aniontů. 

> Přečtěte si více o Metrohm inline Příprava vzorku pro iontovou chromatografii

> Stáhnout PR v angličtině