Potentiostat / galvanostat - nepostradatelné nástroje pro výzkum a vývoj redox flow baterií
11. 4. 2016

Autolab instrument with NOVA software running on a tablet computer

Redox flow baterie uchovávají energii ve formě chemických sloučenin. Tyto jsou přítomny v roztocích kapalných elektrolytů a mohou být uloženy mimo celu. Z hlediska struktury a funkce jsou redox flow baterie určitým druhem palivového článku a zároveň elektrochemickým akumulátorem.

Redox flow baterie přicházejí v různých typech:
  • Vanad-vanad
  • Vanad-bromid
  • Vanad-vzduch
  • Polysulfide-bromid
  • Zinek-bromid
  • Zinek-cer

K cíli současného výzkumu v této oblasti patří zvýšení hustoty energie a výkonu, a současně snižování nákladů použitím inovativních a levnějších funkčních materiálů.

Potenciostaty a galvanostaty Metrohm Autolab hrají zvláštní úlohu při dosahování těchto cílů, protože tyto nástroje mohou být použity jak na monitorování elektrochemických procesů při nabíjení a vybíjení, tak i při zkoumání elektrochemických vlastnosti materiálů používaných v bateriích redox flow:
  • Konduktivita membrán pomocí impedanční spektroskopie
  • Materiály pro elektrody: elektrokatalytická aktivita pomocí cyklické voltametrie
  • Flow field a elektrodové materiály: korozní stabilita pomocí lineární polarizace a impedanční spektroskopie
  • Roztoky elektrolytů: elektrochemické okno a závislost konduktivity od teploty pomocí cyklické voltametrie a impedanční spektroskopie
> Přehled produktů Autolab

> Stáhnout PR v angličtině