Krok k čistší chemii: Nová verze ASTM D664 snižuje spotřebu rozpouštědel o 50%
6. 4. 2018

Metrohm solutions for the petrochemical industry

Společnost Metrohm s potěšením oznamuje, vydání nové verze normy ASTM D664 pro potenciometrické stanovení čísla kyselosti. Nová verze nabízí možnost snížení množství rozpouštědla ze 125ml na 60ml. Metrohm společně s lídry z různých průmyslových odvětví, zkoumali a předložili tuto možnost, s cílem přiblížit se k principům zelené chemie.

Číslo kyselosti udává množství kyselých sloučenin v ropných produktech. Číslo kyselosti je klíčové pro zajištění kvality ropných produktů a je důležitým parametrem při kontrole koroze.

Čislo kyselosti se obvykle stanoví potenciometrickou titrací ve směsích bezvodých rozpouštědel (viz Metrohm AB- 404). Zatímco podle normy ASTM D664 se dosud používalo 125 ml rozpouštědla na analýzu, nová verze umožňuje pracovat pouze s objemem 60 ml. Takové značné snížení, dokáže laboratořím snížit náklady, redukovat množství odpadu a přispíva k ekologičtejší chemii.

Downloads