Aplikační know-how: číslo kyselosti, hydroxylové číslo a isokyanáty v polymerech
17. 2. 2017

Polymer pellets for spectroscopic analysis
Společnost Metrohm zásobuje již po mnoho let polymerní průmysl robustním vybavením a komplexním know-how.  Naše aplikační podpora pro chemické analýzy v laboratoři a v procesu pokrývá celý výrobní řetězec od kontroly kvality vstupních surovin přes monitoring výrobních procesů až po kontrolu kvality finálního polymeru nebo plastu.

Our latest Application Notes