Jednoduchá analýza parametrů kvality v e-cigaretách
5. 4. 2019

Analysis of nicotine, glycerin, and water in liquids for e-cigarettes

Přesnost a rychlost jsou základními požadavky při stanovení parametrů kvality tekutých náplní do e-cigaret. Metrohm zveřejnil tři nové aplikační listy, které popisují stanovení nikotinu, glycerinu a obsahu vody v těchto kapalných směsích. Všechny tři tyto metody jsou časově nenáročné a spolehlivé řešení.

Elektronické cigarety jsou alternativami k běžným tabákovým cigaretám. Jejich popularita stále roste. E-cigarety jsou kapesní zařízení, které ohřívají a odpařují roztok nazývaný e-liquid (e-kapalina), a simulují tak pocit kouření. Tekutá náplň obvykle sestává z propylenglykolu, glycerolu, příchutí a nikotinu.

Na trhu s elektronickými cigaretami se dá v blízké budoucnosti očekávat zpřísnění pravidel jasného označování složení tekutých náplní. Právě proto stoupá zájem o metody rychlé analýzy kvalitativních parametrů jako jsou nikotin, glycerin a voda v těchto napnout.

Velmi vhodným řešením je využití viditelné blízké infračervené spektroskopie (NIRS) , která umožňuje souběžnou kvantifikaci nikotinu a glycerinu v reálném čase, bez přípravy vzorků. Další metodou pro stanovení nikotinu je potenciometrické titrace . Nikotin v tabáku se obvykle měří plynovou chromatografií nebo kapalinovou chromatografií. Acidobazická titrace je finančně dostupnější alternativou. 
Dalším důležitým parametrem kvality v této oblasti je obsah vody nebo vlhkosti v tekutých náplních do e-cigaret. V tomto případě je vhodnou metodou Karl Fischer titrace (KFT) , jelikož KFT je speciálně vytvořená pro vodu a výsledek není ovlivněn jinými těkavými látkami.

Metrohm aplikační listy k e-cigaretám ve zkratce: