Specializované řešení pro online monitorování amoniaku v odpadních vodách 
13. 2. 2018

ICON Analyzer for online analysis of Aluminum, Ammonia, Chlorine, Chromium, Copper, Cyanide, Hydrazine, Iron, Manganese, Nickel, Nitrate, Nitrite and more

Metrohm Process Analytics nabízí specializované řešení pro online monitorování amoniaku v odpadních vodách. Toto řešení využívá fotometrické stanovení a provádí se analyzátorem ICON Analyzer- specializovaném online fotometru na analýzu vody a odpadních vod.

V posledních desetiletích se výrazně zvýšila důležitost odstraňování nutrientů v dusíkové formě z průmyslových a městských odpadních vod, aby se minimalizovalo znečistění vody a zabránilo eutrofizaci vodních útvarů. Dusík přítomný v odpadních vodách většinou ve formě organického dusíku, amoniaku a dusičnanů, musí být upraven tak, aby splňoval přísné požadavky na odpadní vody stanovené právními předpisy. Na biologické odstraňování nutrientů, se v moderních čistírnách odpadních vod využívají procesy nitrifikace a denitrifikace, při kterých se amoniak mění na neškodný plyn N2, a ten se pak uvolňuje do atmosféry. 

Online monitorování sloučenin dusíku v odpadních vodách zaručuje vysokou účinnost zpracování nutrientů a nízké provozní a energetické náklady. Například zvýšený obsah amoniaku a dusitanů v odpadu znamená, že provzdušňování stupeň je nedostatečný, nebo že se změnou toxicity ne pH narušila populace nitrifikátorů (bakterií). Při odstavení provozu, z důvodu nedostatečného odstraňování nutrientů, včetně výměny baktérií, mohou vzniknout mimořádně vysoké náklady. Metrohm Process Analytics nabízí robustní procesní analyzátory s jednou metodou, které jsou plně nakonfigurovaný pro analýzu amoniaku a dusitanů

Plně automatizovaná fotometrická analýza amoniaku je založena Berthelotovej metodě. Přidáním stabilizovaného roztoku chlornanu, amoniak reaguje kvantitativně na monochlóramín. Vytvořený monochloramín tvoří chinónmonoimín když se do kyvety přidá Nitroprusid. Tento chinónový monoimín nakonec reaguje s molekulou thymolu na příslušné indofenolové barvivo, které se v zásaditém prostředí vyskytuje v modré bazické formě, a pro zlepšení stability se měří v termostatické kyvetě při 660nm.

> Další informace o ICON Analyzer

> Stáhnout dokument v angličtině

Downloads