2060 MARGA - nový způsob monitorování kvality ovzduší
2. 4. 2019

2060 MARGA to monitor aerosols and gases in ambient air

Kvalita vnějšího ovzduší je pro naše zdraví a životní prostředí klíčová. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije 91% světové populace na místech, kde nejsou splněny doporučení WHO o kvalitě ovzduší. Na monitorování kvality ovzduší společnost Metrohm Process Analytics aktualizovala dobře známý monitor aerosolů a plynů v ovzduší (MARGA), který představila pod názvem 2060 MARGA.

Při posuzování účinků aerosolů na zdraví a životní prostředí je třeba pochopit, jak se vytvářejí ze svých prekurzorů plynů a jak se jejich koncentrace a složení mění v průběhu denních a sezónních cyklů. K dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí nepřetržité měření s dostatečným časovým rozlišením, díky kterým lze objasnit různé způsoby tvorby aerosolu.

Metrohm Process Analytics vyvinul 2060 MARGA - plně autonomní systém pro odběr vzorků a měření, který nepřetržitě měří ve vodě rozpustné složky plynů a aerosolů, které mají přímý vliv na kvalitu vzduchu. Vzduch se nasává do přístroje pomocí vakuového čerpadla konstantním průtokem. Před vstupem do přístroje může být maximální velikost částic (PM) omezená použitím selektivního vstupního nástavce určité velikosti (např. PM 1,0, PM 2,5 nebo PM 10). Dvoukanálový iontový chromatograf (IC) s vysokou přesností kvantifikuje anionty a kationty v aerosolech a ve vodě rozpustných plynech současně, k dosažení detekčních limitů až 0,001 µg/m3.

  • Měřené plyny: kyselina chlorovodíková (HCl), kyselina dusičná (HNO3), kyselina dusitá (HNO2), oxid siřičitý (SO2), amoniak (NH3)
  • • Měřené aerosolové ionty: chlorid (Cl-), dusičnan (NO3-), síran (SO42-), amoniak (NH4+), draslík (K+), vápník (Ca2+), hořčík (Mg2+)

2060 MARGA je dostupná ve dvou verzích::

2060 MARGA Research je skvělou volbou pro monitorování ovzduší během výzkumných kampaní (např. Studium sezónních cyklů). Když se 2060 MARGA R nepoužívá pro monitorování ovzduší, IC je stále možné používat jako samostatný laboratorní přístroj.

2060 MARGA Monitor se používá pro nepřetržité monitorování kvality vzduchu 24/7 v pevné pozici.

> Zjistěte více o MARGA

> Pr ke stažení v angličtině