ASTM D8045 – Nová metoda pro stanovení čísla kyselosti v surové ropě
11. 8. 2016

859 Titrotherm with operator
Metrohm s potěšením oznamuje, že ASTM zveřejnila metody D8045 pro stanovení čísla kyselosti (AN) v surové ropě a ropných produktech. Nová metoda popisuje termometrickou titraci a byla vyvinuta společností Metrohm ve spolupráci s představiteli průmyslu za použití titrátoru 859 Titrotherm. Metoda D8045 demonstruje převahu termometrické titrace při komplexním zpracování vzorků ropy, protože poskytuje lepší reprodukovatelnost výsledků, je výrazně rychlejší a spotřebuje méně činidla než běžně používaná metoda D664.

Termometrická titrace používá vysoce citlivý, rychle reagující teplotní senzor, který detekuje reakční koncový bod na základě změny entalpie v roztoku.
Tato metoda nevyžaduje žádnou údržbu senzoru kromě oplachu rozpouštědla, nepotřebuje žádnou hydrataci, ani kalibraci. Nové chemikálie používané v ASTM D8045 významně snížují náklady na analýzy, protože nová metoda spotřebuje značně menší náklady na rozpouštědla na likvidaci odpadu. 

Číslo kyselosti je kritický parametr kontroly kvality pro surovou ropu a ropné produkty. Přesnost výsledků AN má významný vliv na tržní hodnotu surové ropy a ziskovosti rafinérie. Kromě toho kyselé sloučeniny způsobují korozi při rafinéřském zpracování ropy a v dopravní infrastruktuře, proto jsou přesná měření AN nezbytné pro bezpečný provoz. Nová metoda je proto klíčová pro řízení kvality laboratoře v celém průmyslu. 

> Pro více informací klikněte zde ...

> Více na astm.org

> PR článek v angličtině