Young Chemist Award: Podmínky soutěže

 • Soutěž je otevřená pro studenty středních a vysokých škol, studentům doktorandského studia, kteří jsou v čase konaní soutěže zapsání v akademické instituci se sídlem v České republice.
 • Uchazeči musí být rezidenti v zemi, kde se soutěž koná a v době podání pobývat v České republice.
 • Tvoje práce musí prokázat nový výzkum nebo inovace aplikované v oblasti titrace, iontové chromatografie, spektroskopie v UV-VIS-NIR-IR oblastech, Ramanově skektroskopii a/nebo elektrochemii a musí byt značná část dokončena k datu podání.
 • Budeme hodnotit především inovativní vědecký přístup v dané problematice.
 • Tvůj vědecký článek, bakalářská práce, diplomová práce nebo disertační práce musí být odeslaná přes elektronickou přihlášku ve formátu PDF včetně kontaktních údajů.
 • Práce musí být odeslána do 30.6.2018.
 • Toto rozhodnutí je konečné a závazné. V případě nesouhlasu s odprezentováním práce, ztrácí účastník nárok na výhru a bude vybrán nový vítěz.
 • Tři vybraný vítězové ze všech zúčastněných zemí, budou pozvání do centrály Metrohm ve Švýcarsku, kde budou prezentovat své vědecké články. Centrála Metrohm pro tento účel zabezpečí třem vítězům přepravu a ubytování.
 • Soutěž není přístupná zaměstnancům společnosti Metrohm, rodinným příslušníkům, příbuzným, nebo partnerům, zaměstnanců společnosti Metrohm.
 • Společnost Metrohm nese výhradní zodpovědnost za soutěž a její ceny.
 • Společnost Metrohm má výhradní právo pozměnit stanovy soutěže a ze závažných důvodu zrušit.