Titrando

Висок клас титратор Metrohm за взискателните професионалисти.

Titrando титратори са разработени, за да отговарят на строгите изисквания на титруване. Тези титратори идват с широк набор от опции за сигурност и проследимост, което ги прави особено подходящи за използване в регулираните индустрии. Titrando уредите са способни да изпълнят всички видове титрувания и предлагат множество възможности за автоматизация и контрол.
Titrando with Touch Control and operator

Основни характеристики

  • Пълна проследимост (одит) в съответствие с FDA 21 CFR част 11, GLP, GMP

  • Подобрен комфорт чрез iTrodes, Dosino технология и tiamo софтуер

  • Допълнителни дозиращи устройства, бъркалки и измервателни входове за персонализирани настройки
  • Обширни възможности за автоматизиране за по-голяма производителност и пробоподготовка

Titrando systems (27)

Show all systems: Titrando (27)

Titrando: както Вие желаете

Titrando могат да бъдат приспособени към Вашите специфични изисквания.

Те могат да бъдат използвани като самостоятелни титратори или да бъдат интегрирани във всеобхватна мрежа. Управлението е оптимизирано и за двата варианта: ако използвате удобния Touch Control модул или подробно разработения tiamo софтуер за да използвате пълния потенциал на Вашата Titrando система.

iTrodes: интелигентни електроди за пълна проследимост

Titrando системи се използват в комбинация с интелигентни iTrode електроди.

Тези електроди съдържат чип за данни със съответните данни за сензора, като номер за поръчка и сериен номер, калибрационни данни, информация за експлоатационния период и валидност на калибровката. Когато свързвате iTrode към титратор, тези данни се прочитат. По този начин се изключват обърквания или редакторски грешки и всеки аналитичен резултат може да бъде проследен обратно до електрода който е използван.

Сертифицирани дозиращи елементи: мислят вместо вас

Like the iTrodes, the Exchange or Dosing Units that are used with Titrando systems are equipped with a data chip.

Important information is stored on this chip, e.g., type of reagent, titer, last titer determination, and expiry dates. Your Titrando uses this data to carry out the titration properly.

Let your titration system do the thinking for you: The titrator checks if this data is compatible with the method selected and notifies you if inconsistencies are found. As a result, titration errors are minimized.

Ethernet and USB: for maximum system integration

When it comes to connectivity, the possibilities with a Titrando system are virtually endless.

Integrate your titration system into a LIMS via Ethernet connection and benefit from time savings achieved with a sample processor connected via USB. Furthermore, the USB interfaces can also be used for connecting printers, barcode readers, or other auxiliary devices.

Self-diagnosis, electrode test, titer monitoring: for full regulatory compliance

Titrando titration systems offer you a variety of features to ensure regulatory compliance, e.g., with GMP/GLP and 21 CFR Part 11 regulations.

For instance, they perform a self-diagnosis during startup and have a GLP-compliant electrode test function. In addition, you can implement an audit trail with the Titrando, regardless of whether you operate it with a Touch Control or with the tiamo software.

Възможности за разширение и автоматизация: за повишаване на ефективността и производителността

Ако вашите изисквания се променят, Titrando системата ви ще се промени с тях.

Titrando може да се използва за извършване на паралелни титрувания и е оборудван с допълнителни бюрети, измервателни интерфейси и дозиращи устройства. В максималната конфигурация, титрувална система Titrando може да работи с до 12 бюрети и 6 галванично разделени измервателни входове. Висок брой проби, досадна повтаряща се ръчна работа и все по-голяма необходимост от времето - това са добри причини да автоматизирате анализите си. Metrohm предлага широк избор от опции за автоматизация за Titrando, които ще Ви позволят да увеличите производителността и последователността. Колкото повече проби трябва да бъдат анализирани, толкова повече пространство се изисква в лабораторията. 855 Robotic Titrosampler е отговорът на този проблем. Този "всичко-в-едно" инструмент комбинира предимствата на Titrando и Sample Processor в едно устройство. Той заема по-малко място и Ви дава лесен контрол над автоматизирана процедура, независимо дали само ще се титрува или ще включва стъпки за подготовка на проби, като например отпипетиране преди определянето.


tiamo титрувален софтуер


Outstanding ease of use, full traceability, powerful database management.

That's tiamo!

Touch Control unit


Do you want to keep it simple in your laboratory? If so, the Touch Control is for you.

Touch Control

Опции за Автоматизация


Find out how you can increase efficiency and reduce costs in your laboratory with an automation solution from Metrohm.

Automation solutions

Пробоподготовка

Автоматизиран трансфер, хомогенизиране и анализ: спестeте време с пробоподготовката, предлагана от Metrohm.

Sample preparation
We use the Metrohm Titrando, with good reproducibility and repeatability of results.
Trinidad Espinosa, head of the lubricants laboratory, CEPSA Research Center, Spain