Mira ръчни преносими Raman анализатори

Mira handhelt Raman analyzer

Metrohm Instant Raman Analyzers (Mira) са здрави и надеждни преносими спектрометри за идентификация и верификация на суровини.

Тези инструменти комбинират лекотата при използване с максимална защита и осигуряват резултати в рамките на секунди. Използвайки ORS, Mira системите получават високонадеждни резултати, което довежда до по-голяма увереност на вашите измервания.

Ние предлагаме две версии Mira Анализатори:

 • Mira M-3: инструмент за верификация на суровини в съответствие с FDA 21 CFR Part 11
 • Mira M-1: инструмент за идентификация на суровини

Mira преносими анализатори

 • Управление само с една ръка:
  Малки и леки, захранвани от батерии Raman спектрометри
 •  
 • Технология за Орбитално Растерно Сканиране (ORS):
  Точни, възпроизводими и надеждни резултати

  > Какво е ORS?

 •  
 • Здрави и стабилни:
  Защитен от вибрации алуминиев корпус с IP 67
 •  

Малко по-голям от смартфон, Mira M-3 е един от най-бързите и най-компактните Raman спектрометри на пазара.

Чрез Mira M-3, вие ще имате възможност да осигурите нормални и ефикасни процеси, както и да получите надежден "Pass" или "Fail" резултат в рамките на 15 до 20 секунди.

Инструмента и специалния MiraCal 3.0 софтуер са в съответствие на изискванията на 21 CFR Part 11, правейки Mira M-3 идеалният инструмент за верификация на суровини в регламентираните отрасли.

> Разгледайте подробности относно Mira M-3 …
 • Получавайте бързи, точни и надеждни резултати

 • Осигурете спазване на регулаторните изисквания (FDA 21 CFR Part 11)

 • Опростете верифицирането на суровини

Downloads

Mira M-1: Идеалният спектрометър за идентификация на материали

Mira M-1 е надежден и лесен за използване Raman спектрометър за идентификация на материали.

Този лек, компактен и ръчен инструмент осигурява резултати в рамките на секунди. Той ви позволява идентификация на различни материали, като включва спектрална библиотека съдържаща повече от 9000 Raman спектъра.

Същевременно вие имате възможност да допълвате потребителски библиотеки с измерени от вас спектри. Този принцип на "отворена библиотека" ви дава максимална гъвкавост при създаването на ваши библиотеки.

> Разгледайте подробности относно Mira M-1 …

Downloads

Орбитално Растерно Сканиране: за подобрена възпроизводимост и точност

Чрез ORS, лазерният лъч не е статичен, а се движи в кръг. Инструмента не снема спектър само от една точка, а по-скоро от област. Това прави резултатите по-надеждни и осигурява уникално предимство за хетерогенни суровини.

ORS постига изключителна резолюция дори за хетерогенни проби. Същевременно, ORS предотвратява загряване на пробата, което редуцира риска от деградация или запалване.

Максимална адаптивност, благодарение на различни режими и принадлежности

Mira ръчните преносими Raman спектрометри предлагат максимална адаптивност и безопасност. Вие може да извършвате анализи на проби във виалки, като използвате адаптера за виалки или директно да измервате през пластмасови или стъклени контейнери и опаковки. Набора от принадлежности на Mira включва:

Mira Raman spectrometer analyzing a substance in a plastic bag

 • Адаптери за насочено контактно измерване (с две фокусни разстояния)

Mira M-1 Raman spectrometer with vial holder

 • Държач за лесен анализ на течности и прахове

Mira M-3 Raman spectrometer with tablet holder

 • Държач за таблетки (Mira M-3)

Mira spectormeter with equipment

 •  Стандарти за калибриране, защитни очила и други