Принадлежности

Без подходящите принадлежности, дори най-сложните аналитични инструменти могат да бъдат безполезни. Заради това, ние предлагаме обширен набор от принадлежности, приложими за вашата апликация.

Намерете това което търсите:

  • Въведете номера за поръчка в Полето за Търсене на Продукт по-долу (напр., 6.1403.040).
  • Ако не знаете номера за поръчка, потърсете по име на инструмента (напр., 870 KF Titrino plus). На страницата на продукта, изберете Части за принадлежности които са включени в доставката или Опции за опционални принадлежности за специфични приложения и цели.

Колони


Metrohm предлага обширно портфолио от сепарационни, преконцентриращи и други колони за йонна хроматография

Column Finder

Електроди


Вижте големия избор от електроди Metrohm за измерване на pH, проводимост, ISE и повече

Electrode Finder